Tải Video Nhạc Hoa, Xem Và Tải Nhạc Hình Online Miễn Phí

Video Nhạc Hoa

Đừng Hỏi Tại Sao Lại Là Nhạc Disco + Tractor Sky / 别再问我什么是迪斯科 + 手扶拖拉机斯基 (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) (Vietsub)

Tân Khố Tử Nhạc Đội (New Pants), Viên Vịnh Lâm (Cindy Yen), Hoàng Linh (Isabelle Huang), Lý Tư Đan Ni (Dany Lee), Vạn Thiến, Kim Thần (Gina Jin)

Thiên Hạ / 天下 (Vietsub, Kara)

Đẳng Thập Yêu Quân (Deng Shen Me Jun)

Xuân Đình Tuyết / 春庭雪 (Vietsub, Kara)

Đẳng Thập Yêu Quân (Deng Shen Me Jun)

Sau Này Không Gặp Lại / 後會無期 (Thời Gian Tươi Đẹp) (Vietsub)

Âu Dương Na Na (Nana Ou Yang), Trần Lập Nông (Chen Li Nong)

Sở Thích / 嗜好 (Vietsub)

Bành Quán Anh (Peng Guan Ying)

Tấm Ảnh / 照片 (Vietsub, Kara)

Thiền Y Thuần (Dan Yi Chun)

Yêu Hận Tôi Đều Thua / 爱恨我都输 (Vietsub, Kara)

Âm Manh Manh (Yin Meng Meng), Tịch Quý (Ji Ji)

Như Phỉ / 如翡 (Hữu Phỉ Ost) (Vietsub, Kara)

Vương Tích (Elvis Wang), Lại Mỹ Vân (Lai Mei Yun)

Tôi Từng / 我曾 (Vietsub, Kara)

Cách Bích Lão Phàn (Ge Bi Lao Fan)

Flow (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) (Vietsub)

Châu Thâm (Zhou Shen), A Vân Ca (A Yun Ga), Uất Khả Duy (Yisa Yu), Doãn Chính (Zheng Yin), Trịnh Hy Di (Yumiko Cheng), Ninh Tịnh (Ning Jing), Trần Hách, Annie Yi (Y Năng Tịnh), Kim Thần (Gina Jin)

Xã Hội Mẫu Hệ / 母系社會 (Our Song China 2) (Vietsub, Kara)

Dung Tổ Nhi (Joey Yung), Hy Lâm Na Y Cao (Curley G)

1 2 3 4 5 »